Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ

Ποιοι είμαστε

Ο Σύλλογος Ομοιοπαθητικών Ελλάδος (ΣΟΕ) ιδρύθηκε το 1997 και ενεκρίθη δια της αποφάσεως 4926/1997 του Πρωτοδικείου Αθηνών ως επαγγελματικός φορέας των ομοιοπαθητικών Ελλάδος (γιατρών και μη γιατρών) με σκοπό:

– την προώθηση της ομοιοπαθητικής θεραπευτικής τέχνης στους Έλληνες πολίτες και

– την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και συμφερόντων των ομοιοπαθητικών στην Ελλάδα.

 

Ο ΣΟΕ απο την ίδρυση του εκπροσωπεί την Ελλάδα ως εθνικό μέλος στο Ευρωπαικό Κεντρικό Συμβούλιο Ομοιοπαθητιών (ECCH) ) και στο Διεθνές Συμβούλιο Ομοιοπαθητικής (ICH) καθώς πληροί τις προϋποθέσεις που θέτουν:

α) περί κοινής βασικής εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Ομοιοπαθητικών,

β) περί ικανοτήτων του Ομοιοπαθητικού και

γ) περι δέσμευσης των μελών του στη τήρηση κοινού κώδικα ηθικής και επαγγελματικής δεοντολογίας.

 

Παράλληλα, από το 1997, με συνεχείς επιστολές και προτάσεις του προς το Υπουργείο Υγείας και τους υπόλοιπους κρατικούς φορείς, ζητά την ολοκλήρωση της αναγνώρισης του επαγγέλματος του Ομοιοπαθητικού, ανεξάρτητου από τα άλλα επαγγέλματα υγείας, σε δεδομένα πλαίσια που έχουν ορισθεί από σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1997: ψήφισμα Α4-0075/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 1999: απόφαση Συμβουλίου Ευρώπης) καθώς και άλλων Διεθνών Οργανισμών (2002: Πολιτικό Έγγραφο Π.Ο.Υ., 2014-2023: Στρατηγικές Π.Ο.Υ. κ.α.) και αφορούν στο ποιοί και πώς εκπαιδεύονται στην Ομοιοπαθητική, πώς την ασκούν, αλλά κυρίως πώς διασφαλίζονται οι πολίτες που την επιλέγουν.  

Οι πάγιες προτάσεις του ΣΟΕ είναι:

α) Σύσταση επιτροπής από όλους τους ενδιαφερόμενους επαγγελματικούς συλλόγους και κρατικούς φορείς για την ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης της Ομοιοπαθητικής, όπως προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

β) Καθορισμό ελάχιστων προσόντων για την αναγνώριση των δημοσίων ή ιδιωτικών σχολών, που θα χορηγούν τον τίτλο του Ομοιοπαθητικού με σπουδές διαρκείας τουλάχιστον 3 ετών.

γ) Δημιουργία εθνικού μητρώου ομοιοπαθητικών.

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε αποτελείται από πέντε (5) μέλη και εκλέγεται σύμφωνα με τα άρθρα του καταστατικού του συλλόγου, για θητεία τριών (3) ετών.

Το σημερινό Δ.Σ. του Συλλόγου εκλέχτηκε από τις αρχαιρεσίες που έγιναν τον Σεπτέμβριο του 2020 και η σύνθεσή του έχει ως ακολούθως :

    1. Ρέντζη Θεανώ, Πρόεδρος
    2. Καλοζούμη Βάλλυ, Αντιπρόεδρος
    3. Μαγείρου Ελένη, Γενική Γραμματέας
    4. Ρούγας Παναγιώτης, Ταμίας
    5. Παπαγγελή Αργυρώ, Μέλος